Läs mera

Styrelsen 2021 enligt årsmötesbeslut 2020-03-27

Söker du information om något speciellt?
Har du synpunkter på eller idéer om klubbens verksamhet?
Ta då kontakt med ansvarig för respektive verksamhet.

Funktion Namn Telefon
Ordförande Pär Land 070 510 34 13
Vice Ordf. Christer Hedlund 070 587 87 96
Kassör Vakant, sköts av ordföranden
Ledamot, sekr Mats Hedlund 070 654 27 09
Ledamot Lennart Öhnell 070 559 45 00
Ledamot
Stig Kvännå 070 304 76 26
Ledamot Anders Östling 070 520 01 56
Suppleant Börje Sommar 070 632 76 26
Suppleant Jonathan Eriksson 076 019 48 73
Verksamhets-kommité Mats Hedlund sammankallande 070 654 27 09
Valberedning Lars Brittus
Bengt Kratz
070 273 32 70
070 695 52 34
Mats Hedlund 070 654 27 09