Läs mera

Styrelsen 2023 enligt årsmötesbeslut 2023-03-25

Söker du information om något speciellt?
Har du synpunkter på eller idéer om klubbens verksamhet?
Ta då kontakt med ansvarig för respektive verksamhet.

Funktion Namn Telefon
Ordförande Anton Forssell 073 525 60 32
Vice Ordf. Christer Hedlund 070 587 87 96
 
Ledamot, sekr Mats Hedlund 070 654 27 09
Ledamot Lennart Öhnell 070 559 45 00
Ledamot
Jan Tomtin 070 764 48 71
Ledamot Pär Land 070 510 34 13
Ledamot Lena Thörnqvist 073 909 30 45
Suppleant Börje Sommar 070 632 76 26
Suppleant Anders Östling 070 52 00 156
Verksamhets-kommité Mats Hedlund sammankallande 070 654 27 09
Valberedning Börje Sommar
Lena Thörnqvist
070 632 76 26
073 909 30 45
Mats Hedlund 070 654 27 09