Läs mera

Arbetsdagar 2021

Klubben schemalägger inte arbetsdagar under 2021! Du som på egen vald tid vill bidra med arbete för klubben anmäler detta till Stig Kvännå, 070 304 55 02, som tillsammans med greenkeeper Peder anvisar arbetsuppgifter.

För samtliga seniormedlemmar är ett ”arbetslån” om 750 kr inräknat i spelavgiften. Detta belopp återbetalas i form av billigare spelavgift nästkommande år om Du arbetar minst 10 timmar åt klubben.