Läs mera

Arbets/städdagar

 Du som på egen vald tid vill bidra med arbete för klubben anmäler detta till Stig Kvännå, 070 304 55 02, som tillsammans med greenkeeper Peder anvisar arbetsuppgifter.

Hålvärdar 2022
Hål Hålvärd/telefon E-post
Hål 1 Börje Sommar, 070 6327626 borje.sommar@telia.com
Hål 2 Mats Hedlund, 070 6542709 mats@hedlunds.se
Hål 3 Stig Kvännå, 070 3045502 kvanna@live.se
Hål 4 Klasse Kvännå, 070 4143220 332@live.se
Hål 5 Pär Land, 070 5103413 par@landcon.se
Hål 6 Jan Tomtin, 070 7644871 jantomtin@gmail.com
Hål 7 Jan Angantyr, 070 5868379 angantyrjan@gmail.com
Hål 8 Sören Ollas, 070 5648509 uno.ollas@gmail.com
Hål 9 Björn Jonason, 070 5582644 bjorn.jonason@gmail.com
Hål 10 Christer Hedlund, 070 5878796 christer.hedlund@hedlunds.se
Hål 11 Ove Thörnqvist 070 6769124 otto54@telia.com
Hål 12 Lena Thörnqvist 073 9093045 letho-55@hotmail.com
Hål 13 Christer Svensson 070 6631219 christer.svensson@hedlunds.se
Hål 14 Gunnar Carlsson, 070 6639661 gunnar.carlsson@hedlunds.se
Hål 15 Bengt Kratz, 070 6955234 anita.kratz@hotmail.se
Hål 16 Bengt Brown, 073 0312633 bengt.brown@telia.com
Hål 17 Emil Forssell 073 7776271 emil.forssell93@hotmail.com
Hål 18 Anton Forssell 073 5256032 anton.forssell@hotmail.se

För samtliga seniormedlemmar är ett ”arbetslån” om 750 kr inräknat i spelavgiften. Detta belopp återbetalas i form av billigare spelavgift nästkommande år om Du arbetar minst 10 timmar åt klubben.