Lilla banan, pay and play, 2016.

Klubben har investerat i ny greenbevattning på lilla banan inför säsongen 2015. Installation av bevattningen har skett i maj månad, greenerna är nysådda och provisoriska greener gäller tills vidare. Bollränna gäller vid kö, vid rundning efter 6 hål tillämpas ”blixtlås” principen ifall ny boll köar.

Avgift för spel på banan.

Senior 100 kr heldagsavgift,

Junior (under 22  år) 50 kr heldagsavgift.

A-medlemmar och juniormedlemmar i Furudals Bruks Golfklubb betalar ingen avgift.   Dalagreenfeeöverenskommelsen gäller ej denna bana.