Golfbilar

Klubben har genom avtal om sponsring från ett antal medlemmar getts möjlighet att anskaffa fyra stycken golfbilar,klubben har därmed fem el-bilar tillgängliga för uthyrning. Se bilaga nedan angående villkor för uthyrning.

Villkor för hyra golfbil