Information till greenfee-gäster

Boende endast 20-350 meter från golfbanan, spela FurudalsBruk i bästa skick.

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus i samarbete med Furudals Bruks GK erbjuder ett upplägg för mat&logi samt greenfee till mycket förmånliga priser. Boende i Vandrarhemmet, Stallet eller Brukslängorna.  Kontakta Lennart Öhnell 070 55 94 500.

Greenfeegäster är alltid välkomna. Krav är att gäster alltid skriver in sig i greenfee-boken.