Årsmöte 2020-03-21

Medlemmarna i Furudals Bruks Golfklubb kallas till årsmöte, lördagen den 21 mars 2020, kl 11.

Klubbens styrelse har övervägt ifall genomförandet av årsmötet ska ske enligt plan eller om det ska skjutas upp, med anledning av den nu rådande coronakrisen med risk för farlig smittspridning. Vi har beslutat att mötet ska genomföras enligt plan samt att mötet ska genomföras utomhus i Furudals Bruk på klubbhusets altan, alltså inte på Hedlunds kontor i Furudal. Riksidrottsförbundets riktlinjer vid möten är att undvika sammankomster vid fler än 25 personer.

Antalet medlemmar som deltagit i senaste årens årsmöten är lågt, 10-15 medlemmar, Utomhus på altanen kan vi hålla rekommenderat avstånd från varandra, även om det kommer fler medlemmar än tidigare.  Vi bedömer att tidskritiska beslut måste tas som planerat, som val av styrelse och revisorer samt fastställande av budget för 2020 och andra väsentliga och tidskritiska beslut för verksamheten 2020.

Kom till mötet i varm klädsel och ta med sittunderlag.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Furudals Bruks Golfklubb

Föredragningslista enligt stadgarna.
Styrelsen föreslår en justering/höjning av klubbens avgifter inför säsongen samt kalenderåret 2021.

Dagordning Årsmöte 2020-03-21

Valberedningens förslag till val vid årsmöte 2020-03-21