Läs mera

Medlemskap

Furudals Bruks Golfklubb erbjuder Dig att bli medlem på följande villkor:

Medlemskapsalternativ Årsavgifter Inträdesavgift Medlemslån
A-Medlem Senior, Dam/Herr 3 000 kr 0 kr Inga nya lån upptas
B-medlem (distansmedlemskap) 1 095 kr 0 kr
Junior, 18-21 år    900 kr       X
Junior, 13-17 år    700 kr       X
Junior, < 12 år    400 kr       X
Passivt (vilande medlemskap)    200 kr

Kommentarer:

A-medlem
Dam/Herr erlägges av seniorer, dvs. 22 år och äldre.

B-medlem
För distansmedlem ingår 1 greenfeebiljett på vår bana i avgiften, därefter betalar distansmedlem full greenfee (ej Dalagreenfee)vid spel på Furudals Bruks GK. Medlemskapet berättigar alltså inte till utnyttjande av Dalagreenfeerabatten. Arbetslån är ej inräknat i denna avgift.

Passivt medlemskap
Vilande medlemskap (gäller ej nya medlemmar) ger ingen rätt till golfspel, medlemsblad, golftidning eller andra förmåner.

In trädesavgift
Enligt beslut på årsmötet 2010-03-20 uttages ingen inträdesavgift från och med år 2010.

Arbetslån
För samtliga A-Medlemmar (ej distansmedlem) är ett ”arbetslån” om 500 kr inräknat i medlemsavgiften. Detta belopp återbetalas i form av billigare medlemsavgift nästkommande år om Du arbetar minst 10 timmar åt klubben. Du måste själv bevaka och anmäla till styrelsen att du vill nyttja denna reducering av årsavgiften
Föranmäl gärna ditt deltagande till städ- och arbetsdagarna, meddela ansvarig enligt lista under fliken Arbetsdagar på startsidan eller till info@furudalsgolf.com så vi vet hur många som kommer och kan fördela arbetsuppgifterna effektivt.

 

Furudals Bruks Golfklubb
Bankgiro 691-38 00, Swish 123 350 17 98

Medlemsansökan

Namn

Adress

Postnummer

Person nr

Exakt hcp

Telefon/mobil

E-post

Övriga upplysningar